Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, Niech się weselą mnogie wyspy!

(2) Obłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.

(3) Ogień idzie przed obliczem jego I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.

(4) Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży.

(5) Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi.

(6) Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego.

(7) Niech wszyscy czciciele rytych obrazów będą zawstydzeni, ci którzy chlubią się swoimi idolami; uwielbijcie go wszyscy jego aniołowie.

(8) Słyszy to Syjon i raduje się, I weselą się córki judzkie Z powodu sądów twoich, Panie!

(9) Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów!

(10) Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.

(11) Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca.

(12) Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna