Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Chwalcie Pana. Chwalcie imię Pana, Chwalcie, słudzy Pańscy,

(2) Którzy służycie w domu Pana, W przedsionkach domu Boga naszego!

(3) Chwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan, Grajcie imieniu jego, bo jest miłe!

(4) Gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, Izraela na własność swoją.

(5) Zaiste, wiem, że wielki jest Pan, A Pan nasz jest nad wszystkich bogów.

(6) Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, W morzach i we wszystkich głębinach.

(7) On sprowadza chmury z krańców ziemi, Wywołuje błyskawice z deszczem, Wypuszcza wiatr ze swoich komór.

(8) Pobił pierworodne Egiptu, Zarówno ludzi, jak zwierzęta.

(9) Dokonał znaków i cudów pośród ciebie, Egipcie, Na faraonie i na wszystkich jego sługach.

(10) Pobił wiele narodów I zabił potężnych królów.

(11) Sychona, króla Amorejczyków, I Oga, króla Baszanu, I wszystkie królestwa Kanaanu.

(12) A ziemię ich dał w dziedzictwo, W dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.

(13) Panie! Imię twoje trwa na wieki, Panie, pamięć twoja po wszystkie pokolenia.

(14) Albowiem Pan sądzić będzie lud swój, A nad sługami swymi zlituje się.

(15) Bożki pogan są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich.

(16) Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą.

(17) Mają uszy, a nie słyszą, Nie ma też tchnienia w ich ustach.

(18) Niech będą podobni do nich twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!

(19) Domu Izraela, błogosław Pana; Domu Aarona, błogosław Pana!

(20) Domu Lewiego, błogosław Pana! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Pana!

(21) Niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jeruzalemie! Chwalcie Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna