Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą Z pokolenia w pokolenie.

(2) Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!

(3) Ty znowu człowieka w proch obracasz I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!

(4) Albowiem tysiąc lat w oczach twoich Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.

(5) Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, Jak trawa, która znika:

(6) Rano kwitnie i rośnie, Pod wieczór więdnie i usycha.

(7) Tak i my giniemy od gniewu twego, A srogością twoją jesteśmy przerażeni.

(8) Położyłeś winy nasze przed sobą, Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.

(9) Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego. Lata nasze giną jak westchnienie.

(10) Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.

(11) Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?

(12) Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!

(13) Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, Zmiłuj się nad sługami swymi!

(14) Nasyć nas o świcie łaską swoją, Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!

(15) Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, Za lata, w których oglądaliśmy niedolę!

(16) Niech się ukaże sługom twoim dzieło twoje, A majestat twój synom ich!

(17) Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna