Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności I zaufałem Panu. Nie zachwieję się!

(2) Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje!

(3) Bo mam przed oczyma łaskę twoją I postępuję w prawdzie twojej.

(4) Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi.

(5) Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi.

(6) Umywam w niewinności ręce swoje I chodzę wokoło ołtarza twojego, Panie,

(7) Aby głośno śpiewać dziękczynienie I opowiedzieć wszystkie cuda twoje.

(8) Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego I miejsce przebywania chwały twojej.

(9) Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, A życia mego ze zbrodniarzami!

(10) Ręce ich splamione są zbrodnią, A prawica ich pełna jest przekupstwa.

(11) Ale ja postępuję w niewinności, Wybaw mnie i bądź mi miłościw!

(12) Noga moja stoi na prostej drodze, Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna