Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

(2) Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego!

(3) Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu!

(4) Niechaj wspomni wszystkie dary twoje I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.

(5) Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł!

(6) Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!

(7) Teraz wiem, że Pan wybawił Chrystusa swego. on go wysłucha go z nieba swego świętego: zbawienie jego prawicy jest mocne.

(8) Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.

(9) Zadrżały im kolana i upadli, Lecz my stoimy i trwamy.

(10) Panie, królu nasz, pomóż! Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna