Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń pielgrzymek. Bardzo mnie dręczyli od młodości mojej - Niech przyzna Izrael -

(2) Bardzo mnie dręczyli od młodości mojej, Lecz mnie nie przemogli.

(3) Na grzbiecie moim orali oracze, Porobili swoje długie bruzdy.

(4) Pan jest sprawiedliwy, Przeciął powrozy bezbożników.

(5) Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, Którzy nienawidzą Syjonu!

(6) Niech będą jak trawa na dachach, Która usycha, nim zakwitnie,

(7) Którą żniwiarz nie napełni swej garści Ani wiążący snopy swego naręcza,

(8) Ani przechodnie nie powiedzą: Błogosławieństwo Pana niech będzie z wami! Błogosławimy wam w imię Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna