Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Psalm Dawidowy. Przynieście Panu, wy aniołowie Boży, przynieście dla Pana młode kozły; przynieście Panu chwałę i cześć.

(2) Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!

(3) Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.

(4) Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały.

(5) Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu.

(6) Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół.

(7) Głos Pana krzesze płomienie ogniste.

(8) Głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

(9) Głos Pana wykorzenia dęby I obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!

(10) Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki.

(11) Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna