Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!

(2) Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!

(3) Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego!

(4) Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, budzący większą grozę niż inni bogowie.

(5) Wszyscy bogowie narodów to demony, to Pan zaś stworzył niebiosa.

(6) Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego.

(7) Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc!

(8) Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!

(9) Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio!

(10) Głoście wśród narodów: Bóg rządzi z drzewa! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

(11) Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!

(12) Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne

(13) Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna