Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Dawidowy.

(2) Czyż moja dusza nie powinna być poddana Bogu?, On jest moim zbawieniem.

(3) Ponieważ On jest moim Bogiem, i moim Zbawicielem, i moim Pomocnikiem. Dlatego się nie więcej zachwieję.

(4) Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, Jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem?

(5) Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, Lubują się w kłamstwie, Ustami swymi błogosławią, Ale w sercu swym złorzeczą. Sela.

(6) W Bogu jest zbawienie i moja chwała, on jest moją pomocą. Bo w nim pokładam nadzieję moją!

(7) Tylko On jest moim Bogiem, i moim Zbawicielem, i moim Pomocnikiem. Dlatego się nie zachwieję.

(8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu.

(9) Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela.

(10) Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie.

(11) Nie ufajcie wyzyskowi Ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem!

(12) Jeden raz przemówił Bóg, A dwa razy to usłyszałem, Że moc należy do Boga

(13) I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna