Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Asafowy. Pieśń.

(2) Bóg znany jest w Judzie, Imię jego jest wielkie w Izraelu.

(3) Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie.

(4) Tam łamie ogniste strzały łuku, Tarczę i miecz, i zbroję. Sela.

(5) Wspanialszy jesteś i potężniejszy Niż góry odwieczne.

(6) Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, A wszystkich wojowników siła rąk zawiodła.

(7) Od groźby twojej, Boże Jakuba, Zdrętwiały wozy i konie.

(8) Straszny Ty jesteś! Któż się ostoi przed obliczem twoim, Przed siłą gniewu twego?

(9) Z nieba ogłosiłeś wyrok: Ziemia zatrwożyła się i zamilkła,

(10) Gdy Bóg powstał na sąd by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Sela.

(11) Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy, A tymi, co ocaleją z gniewu, ty się opaszesz.

(12) Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; Wszyscy wokół niego niech złożą dary Strasznemu!

(13) On ukraca pychę książąt, Jest groźny dla królów ziemi.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna