Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach!

(2) Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!

(3) Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące!

(4) Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!

(5) Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!

(6) Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.

(7) Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny!

(8) Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!

(9) Góry i wszystkie pagórki, Drzewa owocowe i wszystkie cedry!

(10) Zwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate!

(11) Królowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!

(12) Młodzieńcy, a także dziewice, Starcy razem z dziećmi.

(13) Niech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem!

(14) Pomnożył moc ludu swego Chwała wszystkim wiernym jego - Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Chwalcie Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna