Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń. Psalm Dawidowy.

(2) Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja!

(3) Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę!

(4) Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,

(5) Bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja I aż do obłoków sięga wierność twoja.

(6) Wznieś się nad niebiosa, Boże, Chwała twoja niech będzie nad całą ziemią,

(7) Aby ocaleli umiłowani twoi! Wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas!

(8) Bóg przemówił w świątyni swojej: Rozraduję się i rozdzielę Sychem I rozmierzę dolinę Sukkot.

(9) Moim jest Gilead i moim Manasses, A Efraim osłoną głowy mojej, Juda zaś berłem moim.

(10) Moab miednicą moją do obmywania, Na Edom rzucę sandał mój; Będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteą!

(11) Któż wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu?

(12) Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?

(13) Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, Bo niczym jest pomoc ludzka!

(14) W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna