Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Dawidowy.

(2) Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, Zważ na modlitwę moją!

(3) Z krańców ziemi wołam do ciebie w słabości serca: Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie!

(4) Ty bowiem jesteś schronieniem moim, Wieżą obronną przeciwko wrogowi.

(5) Chciałbym mieszkać w namiocie twoim wiecznie, Schronić się pod osłoną twych skrzydeł. Sela.

(6) Ty bowiem, Boże, wysłuchałeś ślubów moich, Dałeś mi dziedzictwo tych, którzy się boją imienia twego.

(7) Przedłuż dni króla, Niech lata jego trwają z pokolenia w pokolenie!

(8) Niech zasiada wiecznie przed Bogiem; Niech go strzeże łaska i wierność!

(9) Tak będę opiewał imię twoje na zawsze I śluby moje będę spełniał codziennie.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna