Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń pielgrzymek. Do Pana wołałem w swej niedoli I wysłuchał mnie.

(2) Ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, Od zdradliwego języka.

(3) Co ci da albo co ci doda, Języku zdradliwy?

(4) Ostre strzały wojownika I rozżarzone węgle z jałowca!

(5) Biada mi, że przebywam w Meszech, Że mieszkam w namiotach Kedaru.

(6) Dusza moja zbyt długo przebywała Wśród tych, którzy nienawidzą pokoju.

(7) Ja jestem za pokojem, Ale gdy przemówię, oni są za walką.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna