Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

(2) Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!

(3) Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.

(4) Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.

(5) Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki.

(6) Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.

(7) Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.

(8) Król bowiem ufa Panu I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się...

(9) Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.

(10) Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre.

(11) Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi.

(12) Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, Uknuli spisek, lecz nie przemogli.

(13) Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim.

(14) Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna