Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!

(2) Opiewajcie chwałę jego imienia, Śpiewajcie mu pieśń pochwalną!

(3) Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.

(4) Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, Niech śpiewa i opiewa imię twoje! Sela.

(5) Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!

(6) Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim!

(7) Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela.

(8) Błogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego!

(9) Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.

(10) Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro.

(11) Wpędziłeś nas w sidła, Włożyłeś brzemię na biodra nasze.

(12) Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.

(13) Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich,

(14) Które złożyły wargi moje, Wypowiedziały usta moje w niedoli mojej.

(15) Ofiaruję ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów, Ofiaruję ci woły i kozły. Sela.

(16) Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!

(17) Do niego wołałem ustami mymi I wysławiałem go językiem moim.

(18) Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.

(19) Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją.

(20) Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej I nie odmówił mi swej łaski!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna