Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

(2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, Od ludzi okrutnych ustrzeż mnie!

(3) Knują złe rzeczy w sercu, Każdego dnia wszczynają spory.

(4) Ostrzą języki swe jak wąż, Jad żmii jest pod wargami ich. Sela.

(5) Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, Ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, Którzy pragną zachwiać kroki moje!

(6) Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Sela.

(7) Rzekłem do Pana: Tyś Bóg mój! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego!

(8) O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki.

(9) Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, Nie daj, by zamysł jego się udał! Sela.

(10) Podnoszą głowę ci, którzy mnie osaczyli, Niech ich okryje przewrotność ich warg!

(11) Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie powstali!

(12) Oszczerca niech się nie ostoi na ziemi, Niech męża gwałtownego nieszczęście strąci do upadku.

(13) Wiem, że Pan ujmie się za biednym, Że ubogim wymierzy sprawiedliwość.

(14) Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna