Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Chwalmy Pana. Z całego serca wysławiam Pana W gronie prawych i w zgromadzeniu.

(2) Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.

(3) Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, A sprawiedliwość jego trwa na wieki.

(4) Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan.

(5) Daje pożywienie tym, którzy się go boją; Na wieki pamięta o swoim przymierzu.

(6) Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, Dając im dziedzictwo narodów.

(7) Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne,

(8) Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości.

(9) Zesłał odkupienie ludowi swemu, Ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego.

(10) Bojaźń przed Panem jest początkiem mądrości, a wszyscy, którzy postępują zgodnie z nią, mają dobre zrozumienie; Jego chwała trwa na wieki wieków.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna