Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(2) Wysławiajcie Boga nad bogami! Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(3) Wysławiajcie Pana nad pany, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(4) Tego, który sam czyni wielkie cuda, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(5) Tego, który mądrze niebiosa uczynił, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(6) Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(7) Tego, który uczynił wielkie światła, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(8) Słońce, aby panowało we dnie, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(9) Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(10) Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(11) Wyprowadził Izraela spośród nich, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(12) Mocną ręką i podniesionym ramieniem, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(13) On rozdzielił Morze Czerwone na części, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(14) I przeprowadził Izraela środkiem jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(15) Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(16) Prowadził lud swój przez pustynię, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(17) Pobił królów wielkich, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(18) Zabił potężnych królów, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(19) Sychona, króla Amorejczyków, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(20) I Oga, króla Baszanu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(21) Dał im ziemię w dziedzictwo, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(22) W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(23) W poniżeniu naszym pamiętał o nas, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(24) Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(25) Daje pokarm wszelkiemu ciału, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

(26) Wysławiajcie Boga niebios, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna