Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Chwalmy Pana. Chwalcie, słudzy Pana, Chwalcie imię Pańskie!

(2) Niechaj imię Pana będzie błogosławione Odtąd aż na wieki!

(3) Od wschodu słońca aż do zachodu Niech imię Pańskie będzie pochwalone.

(4) Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa.

(5) Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach

(6) I patrzy w dół na niebo i na ziemię?

(7) Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci,

(8) Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.

(9) Kto obdarza niepłodną w domu, jak matkę cieszącą się dziećmi.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna