Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego.

(2) Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie W dniach, gdy go wzywałem.

(3) Spętały mnie więzy śmierci I opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.

(4) Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją!

(5) Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg.

(6) Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie.

(7) Wróć, duszo moja, do spokoju swego, Bo Pan był dobry dla ciebie!

(8) Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.

(9) Będę chodził przed Panem W krainie żyjących.

(10) Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony.

(11) Mówiłem w trwodze mojej: Wszyscy ludzie kłamią.

(12) Czym odpłacę Panu Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?

(13) Podniosę kielich zbawienia I wzywać będę imienia Pana.

(14) Spełnię Panu śluby moje Wobec całego ludu jego.

(15) Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego.

(16) O Panie, jestem sługą twoim, jestem sługą i synem służebnicy twojej; Rozwiązałeś pęta moje.

(17) Tobie złożę ofiarę dziękczynną I będę wzywał imienia Pana.

(18) Spełnię Panu śluby moje Wobec całego ludu jego.

(19) W przedsionkach domu Pańskiego, Wpośród ciebie, o Jeruzalem! Chwalmy Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna