Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej.

(2) Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.

(3) Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,

(4) Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą.

(5) Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje.

(6) Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami.

(7) Wspominam cię na łożu moim, Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,

(8) Bo byłeś mi pomocą I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.

(9) Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie.

(10) Ale ci, którzy szukają zguby mojej, Zapadną się w głębinach ziemi.

(11) Będą oddani na pastwę miecza, Staną się łupem szakali.

(12) Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na niego, Bo usta kłamców będą zamknięte.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna