Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha.

(2) Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

(3) Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, Jest wielkim Królem całej ziemi!

(4) Poddaje ludy pod moc naszą, A narody pod stopy nasze.

(5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela,

(6) Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb.

(7) Grajcie Bogu, grajcie, Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

(8) Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, Śpiewajcie pieśń...

(9) Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym.

(10) Książęta ludów zebrali się, Jako lud Boga Abrahama, Gdyż do Boga należą możni ziemi, On zaś jest wyniesiony bardzo.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna