Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?

(2) Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

(3) Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.

(4) Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.

(5) Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.

(6) Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.

(7) Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.

(8) Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna