Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha.

(2) Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba.

(3) Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.

(4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego.

(5) Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas!

(6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?

(7) Czyż nie ożywisz nas znowu, Aby lud twój rozradował się w tobie?

(8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje!

(9) Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.

(10) Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.

(11) Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały.

(12) Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.

(13) Także dobrobytu udzieli Pan I ziemia nasza swój plon wyda.

(14) Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie I wyznaczać drogę krokom jego.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna