Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Psalm Asafowy. Pieśń.

(2) Wysławiamy cię, Boże, wysławiamy. Wzywamy imienia twego, opowiadamy cuda twoje.

(3) Gdy upatrzę porę, Będę sądził sprawiedliwie.

(4) Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Ja jednak umacniam jej słupy. Sela.

(5) Mówię do zuchwałych: Nie bądźcie zuchwali! A do bezbożnych: Nie wynoście się!

(6) Nie podnoście głów przeciwko niebu, Nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu!

(7) Bo nie ze wschodu ani z zachodu, Ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd,

(8) Lecz Bóg jest sędzią, Tego poniża, tamtego wywyższa.

(9) Bo w rękach Pana jest kielich Wina musującego, pełnego przypraw; Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją.

(10) Ale ja będę zwiastował po wsze czasy, Opiewać będę Boga Jakuba.

(11) I połamie wszystkie rogi bezbożnych, Lecz rogi sprawiedliwych podniosą się.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna