Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.

(2) Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.

(3) Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.

(4) Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!

(5) Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?

(6) Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.

(7) Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.

(8) Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!

(9) Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna