Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Gdy Izrael wychodził z Egiptu, Dom Jakuba spośród ludu obcego języka,

(2) Stał się Juda jego świętością, Izrael jego królestwem.

(3) Morze widziało to i uciekło, Jordan płynął wstecz.

(4) Góry podskakiwały jak barany, Pagórki jak jagnięta.

(5) Cóż ci jest, morze, że uciekasz, A ty, Jordanie, że płyniesz wstecz?

(6) Czemu, góry, skaczecie jak barany, A wy, pagórki, jak jagnięta?

(7) Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana, Przed obliczem Boga Jakuba!

(8) On zmienia skałę w jezioro, Krzemień w źródła wód.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna