Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi Wszystek trud jego!

(2) On przysiągł Panu, Ślubował mocarzowi Jakuba:

(3) Nie wejdę do mieszkania domu mego, Nie wstąpię na posłanie łoża mego.

(4) Nie użyczę snu oczom moim Ani powiekom moim drzemania,

(5) Póki nie znajdę miejsca dla Pana, Mieszkania dla mocarza Jakuba.

(6) Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, Znaleźliśmy ją na polach Jaar.

(7) Wejdźmy do przybytków jego, Padnijmy na twarz u podnóżka stóp jego.

(8) Wyrusz, Panie, na miejsce odpocznienia twego, Ty i arka twej mocy!

(9) Kapłani twoi niech obloką się w sprawiedliwość, A wierni twoi niech śpiewają radośnie!

(10) Ze względu na sługę twego, Dawida, Nie odrzucaj pomazańca twego!

(11) Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, Której nie cofnie: Jednego z potomków twoich Osadzę na tronie twoim!

(12) Jeżeli synowie twoi strzec będą przymierza mego I świadectwa mego, którego ich nauczę, Wtedy i synowie ich na zawsze Zasiadać będą na tronie twoim.

(13) Albowiem Pan wybrał Syjon I chciał go na swoje mieszkanie.

(14) Tu miejsce odpocznienia mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie.

(15) Zasoby jego hojne pobłogosławię, Ubogich jego nakarmię chlebem.

(16) I kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, A jego wierni wielce radować się będą,

(17) Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek, Zgotuję pochodnię pomazańcowi mojemu.

(18) Nieprzyjaciół jego okryję wstydem, Ale nad nim zajaśnieje korona jego.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna