Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Pieśń synów Koracha na nutę "Dziewice..."

(2) Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

(3) Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.

(4) Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela.

(5) Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego.

(6) Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem.

(7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia.

(8) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.

(9) Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi!

(10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.

(11) Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!

(12) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna