Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami - Niechże powie Izrael -

(2) Gdyby Pan nie był z nami, Gdy ludzie powstali przeciwko nam,

(3) To byliby nas pożarli żywcem, Gdy płonęli gniewem przeciwko nam,

(4) To byłyby nas zalały wody, Potok zatopiłby nas,

(5) To przeszłyby nad nami Wody wezbrane.

(6) Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich!

(7) Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; Sidło się podarło, a myśmy wolni.

(8) Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna