Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń. Psalm Asafowy.

(2) Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, Nie bądź bezczynny, Boże!

(3) Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, A ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę.

(4) Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.

(5) Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!

(6) Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze:

(7) Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów,

(8) Gebal i Amon, i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru.

(9) Assur też złączył się z nimi, Synów Lota wsparł swym ramieniem. Sela.

(10) Uczyń im jak Midianitom, Jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,

(11) Którzy zostali wytępieni w En-Dor, Stali się nawozem ziemi.

(12) Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,

(13) Którzy powiedzieli: Weźmy w posiadanie niwy Boże!

(14) Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze!

(15) Jak ogień, który pali las, I jak płomień, co pochłania góry,

(16) Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!

(17) Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie!

(18) Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, Niech będą pohańbieni i zginą!

(19) Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Pana, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna