Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Asafowy.

(2) Głośno wołam do Boga i krzyczę, Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał.

(3) Szukam Pana w dniu mej niedoli, Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia.

(4) Gdy wspominam o Bogu, jęczę, Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Sela.

(5) Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał, Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić.

(6) Przywodzę na pamięć dni dawne, Wspominam lata odległe.

(7) Rozważam w nocy w sercu, Rozmyślam i duch mój docieka:

(8) Czy Pan na wieki odrzuca I nigdy już nie okaże łaski?

(9) Czy ustała na zawsze łaska jego? Czy cofnięta została obietnica jego na wieki?

(10) Czy Bóg zapomniał litości, Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela.

(11) I rzekłem: To sprawia mi boleść, Że prawica Najwyższego jest zmienna.

(12) Wspominam dzieła Pańskie, Zaiste, wspominam twoje dawne cuda.

(13) Rozpamiętuję wszystkie dzieła twoje I rozważam czyny twoje.

(14) Boże, święta jest droga twoja! Któryż bóg jest tak wielki jak Bóg?

(15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; Dałeś poznać narodom moc swoją.

(16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, Synów Jakuba i Józefa. Sela.

(17) Ujrzały cię wody, o Boże, Ujrzały cię wody i zadrżały: Tak, wzburzyły się głębiny.

(18) Obłoki spłynęły wodą, Chmury odezwały się grzmotem, A pioruny twoje latały.

(19) Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, Błyskawice oświetliły świat, Ziemia zadrżała i zatrzęsła się.

(20) Droga twoja wiodła przez morze, A ścieżki twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp twoich.

(21) Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna