Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki.

(2) Co dzień błogosławić ci będę I wysławiać imię twoje na wieki.

(3) Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.

(4) Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.

(5) Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.

(6) Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.

(7) Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.

(8) Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski.

(9) Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.

(10) Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!

(11) Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,

(12) Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!

(13) Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.

(14) Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.

(15) Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.

(16) Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.

(17) Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.

(18) Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze,

(19) Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich,

(20) Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.

(21) Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna