Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.

(2) Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!

(3) Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!

(4) Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.

(5) On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.

(6) Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.

(7) Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.

(8) Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!

(9) Bo On rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.

(10) Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.

(11) Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.

(12) Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.

(13) Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi.

(14) On spogląda z jego przygotowanego zamieszkania na wszystkich mieszkańców ziemi,

(15) On, który sam ukształtował  ich serca, On, który rozumie wszystkie ich czyny.

(16) Król nie zwycięża z powodu wspaniałego wojska, a olbrzym nie będzie uratowany wielkością swej siły

(17) Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.

(18) Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,

(19) Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu.

(20) Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą.

(21) W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.

(22) Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna