Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, sługi Pańskiego.

(2) Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego,

(3) Bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona.

(4) Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz; Nie chce być rozumnym i dobrze czynić.

(5) O niegodziwości myśli na łożu swoim, Staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem.

(6) Panie! Łaska twoja do niebios sięga, Wierność twoja aż do obłoków.

(7) Sprawiedliwość twoja - jak góry Boże, Prawo twoje - jak głębina niezmierna! Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom.

(8) Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich.

(9) Nasycają się tłustością domu twego, A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich.

(10) Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość.

(11) Zachowaj łaskę swoją tym, którzy cię znają, A sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca!

(12) Niech nie depcze mnie noga pyszałków I niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych!

(13) Oto tam upadli złoczyńcy Zostali powaleni i nie mogą powstać.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna