Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Chwalcie Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!

(2) Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!

(3) Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze,

(4) Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem!

(5) Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu!

(6) Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku,

(7) Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody,

(8) Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany,

(9) Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Chwalcie Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna