Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino." Asafowy.

(2) Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba!

(3) Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!

(4) Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego,

(5) Bo taka jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba!

(6) Przykazanie to dał Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem:

(7) Zdjąłem brzemię z barków twoich, Dłonie twe są wolne od dźwigania koszów.

(8) Gdyś mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, Odpowiedziałem ci pośród gromów, Doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.

(9) Słuchaj, ludu mój! Upominam cię! Izraelu, obyś mnie słuchał!

(10) Niech nie będzie u ciebie boga innego I nie kłaniaj się bogu obcemu!

(11) Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, Który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je!

(12) Lecz lud mój nie słucha głosu mego, A Izrael nie był mi uległy.

(13) Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich.

(14) O, gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi!

(15) Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich I zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom.

(16) Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, A czas ich trwałby wiecznie.

(17) Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą I syciłbym go miodem ze skały.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna