Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej!

(2) Dlaczego mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg?

(3) Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.

(4) Bożyszcza ich są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich.

(5) Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą.

(6) Mają uszy, a nie słyszą, Mają nozdrza, a nie wąchają.

(7) Mają ręce, a nie dotykają, Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią swoją.

(8) Niech będą im podobni twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!

(9) Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

(10) Domu Aarona, ufaj Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

(11) Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On jest pomocą i tarczą ich.

(12) Pan pamiętał o nas, i nam błogosławił, On pobłogosławił dom Izraela, On pobłogosławił dom Aarona.

(13) On błogosławił tym, którzy się boją Pana, Zarówno małym, jak i wielkim.

(14) Niech Pan rozmnoży [błogosławieństwa] pośród was, Was i dzieci waszych!

(15) Błogosławieni jesteście przez Pana, Który uczynił niebo i ziemię!

(16) Niebiosa są niebiosami dla Pana, Ale ziemię dał On synom ludzkim.

(17) Umarli nie będą chwalili ciebie, Panie ani ci, którzy wstępują do Hadesu.

(18) Ale my żyjący błogosławić będziemy Panu odtąd i na wieki.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna