Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Chwalcie Pana. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.

(2) Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!

(3) Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze!

(4) Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie!

(5) Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!

(6) Niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Chwalcie Pana.

Rzeczywisty Psalm 150, usunięty przez masoretów.

Masoreci podzielili na dwie części Psalm 113.

Psalm 151.

"Ten Psalm jest rzeczywistym [Psalmem] Dawida, aczkolwiek dodatkowy, kiedy on walczył w pojedynku z Goliatem."

(1) Byłem mały pomiędzy mymi braćmi i najmłodszy w domu mojego ojca. Dbałem o owce mojego ojca.

(2) Moje ręce utworzyły instrument muzyczny, a moje palce dostroiły się do psałteriona.

(3) A kto ma powiedzieć mój Panie? Pan sam, on sam słyszy.

(4) On posłał swego anioła i zabrał mnie od mego ojca owiec, i namaścił mnie olejem namaszczenia.

(5) Moi bracia byli przystojni i wysocy, ale Pan nie znalazł w nich upodobania.

(6) Wyszedłem przeciwko Filistyna, i on przeklął mnie swoimi idolami.

(7) Ale dobyłem jego własnego miecza i ściąłem go, i usunąłem hańbę  synów Izraela.

Poprzedni rozdział

Góra

 

 Strona główna