Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!

(2) Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.

(3) Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie.

(4) Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi.

(5) Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego.

(6) Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się...

(7) Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje.

(8) Mam zawsze Pana przed sobą Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.

(9) Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie,

(10) Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.

(11) Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna