Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina.

(2) Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,

(3) By któryś jak lew nie rozdarł mnie... Rozdziera, a nie ma wybawcy...

(4) Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich,

(5) Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,

(6) Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela.

(7) Powstań, Panie, w gniewie swym, Podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd!

(8) Rzesza ludów niech cię otoczy, A Ty siądź ponad nią na wysokości.

(9) Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, Panie, Według sprawiedliwości mojej I według niewinności mojej.

(10) Niechże skończy się zło bezbożnych! Utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwy.

(11) Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca.

(12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.

(13) Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,

(14) Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,

(15) Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą,

(16) A rodzi kłamstwo. Wykopał dół i wydrążył go;

(17) Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego,

(18) A gwałt spadnie na ciemię jego. Sławić będę Pana według sprawiedliwości jego I opiewać będę imię Pana Najwyższego.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna