Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

(2) Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki!

(3) Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki!

(4) Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!

(5) Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.

(6) Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?

(7) Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.

(8) Lepiej ufać Panu Niż polegać na ludziach.

(9) Lepiej ufać Panu Niż polegać na możnych.

(10) Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

(11) Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

(12) Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.

(13) Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.

(14) Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.

(15) Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,

(16) Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo.

(17) Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.

(18) Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć.

(19) Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!

(20) Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi.

(21) Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim.

(22) Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten sam stał się kamieniem węgielnym.

(23) Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych.

(24) Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.

(25) O Panie, wybaw nas, O Panie, daj nam dobrobyt!

(26) Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy cię z domu Pańskiego.

(27) Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!

(28) Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.

(29) Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna