Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń. Psalm synów Koracha.

(2) Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.

(3) Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego.

(4) Bóg w pałacach jego Okazał się jak warowny gród.

(5) Bo oto królowie zgromadzili się, Wyruszyli razem,

(6) Lecz gdy ujrzeli, osłupieli, Przestraszyli się i pierzchnęli.

(7) Ogarnęło ich tam drżenie, Ból taki jak kobietę rodzącą.

(8) Podmuchem wiatru wschodniego Rozbijasz okręty Tarszysz...

(9) Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je utwierdzi na wieki. Sela.

(10) Rozważamy, Boże, łaskę twoją We wnętrzu świątyni twojej.

(11) Jak imię twoje, Boże, Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi; Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości.

(12) Niech się raduje góra Syjon, Niech się weselą córki judzkie Z powodu sądów twoich.

(13) Okrążcie Syjon i obejdźcie go, Policzcie jego wieżyce!

(14) Zwróćcie uwagę na jego wały, Przejdźcie się po pałacach jego, Abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu,

(15) Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna