Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Miktam Dawidowy. Gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go.

(2) Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój! Obroń mnie przed przeciwnikami moimi!

(3) Ratuj mnie od złoczyńców I wyzwól mnie od morderców!

(4) Bo oto czyhają na życie moje, Zbierają się przeciwko mnie możni, Chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie!

(5) Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz!

(6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela.

(7) Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście.

(8) Oto pianę mają na ustach, Zniewagi są na wargach ich: Któż bowiem to słyszy?

(9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów.

(10) Mocy moja, ciebie trzymać się będę, Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją.

(11) Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich.

(12) Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, Rozpędź ich mocą swoją i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą.

(13) Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią!

(14) Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela.

(15) Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście.

(16) Włóczą się szukając żeru, A jeśli się nie nasycą, warczą.

(17) Ale ja opiewać będę moc twoją, Rano weselić się będę z łaski twojej, Boś Ty był twierdzą moją I ucieczką w czasie mej niedoli.

(18) Mocy moja, tobie będę śpiewał, Boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna