Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Pieśń dziękczynna Dawida. Chodźcie, radujmy się w Panu; uczyńmy radosny hałas dla Boga, naszego Zbawiciela.

(2) Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w psalmach,

(3) Gdyż wielkim Bogiem jest Pan I Królem wielkim nad wszystkich bogów.

(4) W jego ręku są głębokości ziemi I jego są szczyty gór.

(5) Jego jest morze i On je uczynił, I suchy ląd ręce jego ukształtowały.

(6) Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!

(7) On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli:

(8) Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,

(9) Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje.

(10) Przez czterdzieści lat byłem zgorszony nad tym pokoleniem, I rzekłem: Lud ten zawsze błądzi w sercu i oni nie znają dróg moich.

(11) Dlatego przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do odpocznienia mego.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna