Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Dlaczego poganie szaleją, a narody myślą o próżnych rzeczach?

(2) Królowie ziemi powstali, a władcy zebrali się przeciwko Panu i przeciw Jego Pomazańcowi

(3) mówiąc; zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich jarzmo!

(4) Ten, kto mieszka w niebie, wyśmieje ich z pogardą, a Pan będzie z nich drwił.

(5) Wtedy przemówi do nich w swym gniewie i sprawi im kłopot w swojej furii.

(6) Ale ja zostałem uczyniony przez niego królem na Syjonie, Jego świętej górze

(7) ogłaszając zarządzenie Pana: Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, dziś cię zrodziłem.

(8) Proś mnie, a dam tobie pogan jako dziedzictwo twe, a krańce ziemi za posiadłość twoją.

(9) Będziesz nimi rządził prętem żelaznym; rozbijesz je na kawałki jak naczynia garncarza.

(10) Teraz więc zrozumcie, królowie, bądźcie pouczeni wszyscy, którzy sądzicie ziemię.

(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się w nim z drżeniem.

(12) Przyjmijcie naganę, aby Pan nie rozgniewał się w żadnej chwili, a wy zginęlibyście od sprawiedliwej drogi: kiedy gniew jego się rozpali: błogosławieni są wszyscy, którzy Mu ufają.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna