Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.

(2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!

(3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.

(4) On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.

(5) Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.

(6) Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

(7) Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.

(8) Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.

(9) Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.

(10) Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,

(11) Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.

(12) Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna