Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida,

(2) Gdy przyszli Zyfici i rzekli do Saula: Dawid ukrywa się u nas.

(3) Boże, wybaw mnie w imię swoje I w mocy swojej ujmij się za sprawą moją!

(4) Boże! Wysłuchaj modlitwy mojej, Nakłoń ucha na słowa ust moich,

(5) Bo obcy powstali przeciwko mnie, A okrutnicy godzą na życie moje; Nie stawiają Boga przed oczyma swymi! Sela.

(6) Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie.

(7) Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich! Według wierności swojej wytrać ich!

(8) Z ochotą złożę ci ofiary, Będę wysławiał imię twoje, Panie, bo jest dobre,

(9) Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, Tak że oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna