Księga Psalmów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| 41|42|43|44|45|46 47|48|49 |50||51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61|62|63|64|65|66|67|68|69 |70|71|72|73 74|75|76 77|78|79 |80|81|82|83|84|85 86|87|88 89|90| |91|92|93|94 |95|96|97 |98|99|100  101|102|103 104|105|106 |107|108|109|110||111|112 |113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124 125|126|127 |128|129|130 | |131|132|133 134|135|136 137|138|139 140| |141|142 143|144|145 146|147|148 149|150|

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Lilie..." Świadectwo. Asafowy. Psalm.

(2) Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale!

(3) Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą!

(4) Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!

(5) Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, Pomimo modlitwy ludu swojego?

(6) Karmisz nas płaczem jak chlebem I poisz nas łzami nad miarę.

(7) Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi.

(8) Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!

(9) Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś.

(10) Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię.

(11) Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże.

(12) Wypuściła pędy aż do morza, A latorośle swe aż do Rzeki.

(13) Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, Tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą?

(14) Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej.

(15) Boże Zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, I ujmij się za tą winoroślą

(16) I szczepem, który zasadziła prawica twoja, Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.

(17) Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego!

(18) Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.

(19) My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego!

(20) Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna